خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی
آرشیو ماهانه

اسفند ۱۳۹۷

تَبِ طب سنتی

دعوای طب سنتی و پزشکی مدرن این روزها شدیداً مردم را درگیر کرده است: سرما که می‌خوریم شلغم بخوریم یا آموکسی‌سیلین؟!…