خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

فرهنگی و اجتماعی

بردسیر کجاست؟!

جمعه شب، مجری شبکه خبر هنگام ارائه خبر تشییع پیکر شهیدان قربانعلی‌پور، نتوانسته نام «بردسیر» را درست تلفظ کند و پس…

یک قتل آموزشی

شاید نجفی رازهایی داشته که ترجیح داده بمیرد و بمیراند اما آن رازها مگو باقی بماند؛ رازهایی که لابد در صورت فاش شدن،…

دوتی بگیریم؟!

شما شاید گمان کنید ازتان گذشته است و دیگر ماجرای اعتیادتان حل شدنی نیست؛ اما حداقل قبحش را برای جوانتان نریزید. نه…