خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

خبر اول

در اوصاف «بی‌شرفان»

جامعه ایران شکاف‌های اجتماعی فراوانی دارد که شکاف قومیتی، شکاف مذهبی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، شکاف نسلی از آن جمله‌اند. ولی به باور من مهم‌ترین شکاف جامعه ایرانی در این روزهای سخت، ابَرشکاف «شرافتمند / بی‌شرف» است.

برگزیده ها

ویژه بردسیر

اینستاگرام

خبرهای خوب

عکس روز

تازه ها

عکس روز