خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

خبر اول

نه بوی عیدی، نه بوی دود؛ بویِ کرونا

وقتی این مطلب را نوشتم و یکبار خواندم. دیدم واژه‌هایی در متن هست که تلخ‌اند و از ادبیاتم دور هستند. خواستم ویرایش کنم، اما باز ترجیح دادم همین‌طور بمانند، چرا که گمان می‌کنم مسئله بسیار جدی است و باید در نهایتِ جدیت و هشدار بیان شود.

برگزیده ها

ویژه بردسیر

اینستاگرام

خبرهای خوب

عکس روز

تازه ها

عکس روز