خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

ویژه بردسیر

بردسیر کجاست؟!

جمعه شب، مجری شبکه خبر هنگام ارائه خبر تشییع پیکر شهیدان قربانعلی‌پور، نتوانسته نام «بردسیر» را درست تلفظ کند و پس…

دوتی بگیریم؟!

شما شاید گمان کنید ازتان گذشته است و دیگر ماجرای اعتیادتان حل شدنی نیست؛ اما حداقل قبحش را برای جوانتان نریزید. نه…