خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

میدکو؛ مصرف ۰٫۵% آب کرمان، تأمین ۲۰% اشتغال کرمان

به گزارش کرمان امین به نقل از اقتصادتهران؛ شرکت میدکو مدعی است که در حیطه مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی پیشگام و نوآور است.

ابتدا باید دانست که مسئولیت اجتماعی فقط یک کلمه خاص برای نشان دادن اهمیت به جامعه نیست بلکه دنیایی از کلمات و اقدامات مهم و خاص است که تاثیر بسزایی بر جوامع کوچک و بزرگ دارد.

مسئولیت اجتماعی سازمانی، مجموعه‌ای است از تعهداتی که یک سازمان در حفظ و کمک به جامعه انجام می‌دهد و از سود حاصل از فعالیت‌های خود در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی برای مردم هزینه می‌کند. حال آن‌که مدت‌هاست مسئولیت اجتماعی مفهومی بسیار کلان‌تر به خود گرفته و با نگاه به حفظ محیط زیست، استفاده از منابع بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی و… نام توسعه پایدار بر آن گذارده شده‌است. در همین راستا به بخشی از فعالیت‌های شرکت میدکو به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه توسعه پایدار می‌پردازیم.

در حالی که دنیای امروز با تبلیغات و شعار گره خورده است بعضی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارند، مبحث توسعه پایدار را نه فقط برای نمایش عموم مردم بلکه در مسیر نگاه کلان توسعه همه جانبه انجام می‌دهند.

در همین راستا در بســیاری از مجتمع‌های هلدینگ میدکو مانند کک ســازی زرند، کنسانتره و گندله‌ســازی سیرجان، مجتمع فولاد بردسیر، فرآوری زغال‌سنگ پابدانا و بابک مس با ایجاد سیستم تصفیه خانه فاضلاب از آب خروجی برای آبیاری فضای سبز اســتفاده می‌شــود. همچنین، برای مدیریت مصرف آب در نگهداری و توسعه فضای سبز، بهره‌مندی از فناوری‌های جدید آبیاری و مراقبت از درختان از برنامه های اصلی محیط زیستی مجتمع‌ها است.

همچنین مسئولیت اجتماعی بنگاه به معنای الزام به پاسخگویی گروه‌های ذی‌نفع خارجی، بهبود زیست جمعی و جلوگیری از بحران‌ها، حفظ سلامت عمومی و توان شناختی در فرآیند تفکر مدیریتی و تصمیم‌گیری راهبرد پایدار توسعه است؛ بنابراین مدیریت تعارضات و همراه کردن جامعه محلی با اقدامات توسعه‌ای و صنعتی نگاه کلان مدیریتی می‌طلبد.

به همین منظور میدکو سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای استفاده مجدد از آب در فرایندهای تولیدی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی داشته چنانچه بیش از ۶۰ درصد از آب مصرفی از تصفیه پساب های فاضلابی تأمین می‌شود و بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است در آینده نزدیــک، تمــام آب مورد نیاز میدکو از این طریق تأمین گردد.

علاوه بر این، میدکو برای جلوگیری از آلودگی آب، از سیستم‌های تصفیه پساب در مجتمع های تولیدی اســتفاده می‌کند تا ضمن کاهش وابســتگی به منابع آب‌های زیر زمینی، از پســاب تصفیه شده در آبیاری فضای ســبز اســتفاده کند.

آب مصرفی در دنیا به سه بخش اختصاص دارد؛ کشاورزی، انرژی و صنعت و مورد آخر مصرف خانگی. در بین این سه مورد، بیش‌ترین میزان به کشاورزی اختصاص داده می‌شود درحالی‌که سهم آن در تولید ناخالص داخلی در کشورهای دنیا حدود چهار درصد است.

مجموع اقدامات انجام گرفته در هلدینگ میدکو موجب شــده اســت، با اینکه نزدیک به بیست درصد اشتغال در سطح استان کرمان ناشی از فعالیت‌هــای صنعتــی و معدنی میدکو باشــد، تنها ۰٫۵ درصد از آب مصرفی استان در مجتمع‌های تولیدی این هلدینگ مصرف شود که این مهم نتیجه درایت و ابتکار عمل مدیران میدکو می‌باشد که نقش مهمی در توسعه صنعت کشور ایفا می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.