خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

بوم گردی ننو عذری

بوم گردی ننو عذری در منطقه ای بکر در دامنه کوه چهل تن واقع شده است. آسمان کویر، چشم انداز دست نخورده، غذاهای محلی، محیط گرم و معماری کهن از جمله ویژگی های مهم این فضاست.

به زودی اطلاعات بیشتری از این بوم گردی منتشر خواهد شد