خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

دیزی کباب

دیزی سرا و کبابی مطبخ در یک فضای آرام و سنتی واقع در بردسیر میدان امام جنب میوه فروشی شاه رحمانی پذیرای مهمانی های خانوادگی شماست. طعم اصیل غذای سنتی ایرانی را در مطبخ تجربه کنید

تلفن سفارش و هماهنگی: ۰۹۱۳۶۹۹۶۳۸۵