خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

درباره ما

درباره ما

کرمان امین یک خبرگزاری رسمی است که از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را با اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات آغاز کرده است. این خبرگزاری علاوه بر نگاه موشکافانه به اخبار ایران و جهان در حال حاضر فعالیت خود را بر اخبار شهرستان بردسیر متمرکز کرده است.

شما می توانید از طریق ایمیل kermanamin.news@gmail.com نظرات و پیشنهادات خود را به ما منتقل کنید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محسن قائمی

سردبیر: امینه نجف پور

مشاور امور فنی: مهندس محمدرضا میرمحمدی

ویراستار: علی بهزادی