خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی
آرشیو ماهانه

اسفند ۱۳۹۸

گفتم غمم تو باشی

مهران مدیری در برنامه شب گذشته دورهمی (21 اسفند) از یک دختر نوزده ساله دانشجو خواست یک بیت از حافظ بخواند؛ دختر بعد…