خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی
آرشیو ماهانه

دی ۱۳۹۸

به کی رأی می‌دهی؟

اگر دنبال مملکتی خوب هستیم که همة قشرها بتوانند در آن با آرامش زندگی کنند، باید کسی را پیدا کنیم که بتواند به این…